quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại quà tết rượu ngoại

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: Speedwave four
Hãng sản xuất : Berghof – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: Speedwave Entry
Hãng sản xuất: Berghof – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: TOPWare
Hãng sản xuất: Analytik Jena – Đức
Xuất xứ: Đức
[/tomtat]

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: FluoroCheck II
P/N: A00665
Hãng sản xuất: Arjay-  Canada
Xuất xứ: Canada
[/tomtat]Kết quả hình ảnh cho FluoroCheck II

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: T50-M
Hãng sản xuất: Mettler Toledo – Thụy Sỹ
Xuất xứ: Thuy Sỹ
[/tomtat]

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: T70 Terminal
Code: 51109011
Hãng sản xuất: Mettler Toldedo – Thụy Sỹ
Xuất xứ: Thuy Sĩ
[/tomtat]

[giaban]   0 VND  [/giaban]
[tomtat]

Model: T90
Hãng sản xuất: Mettler Toldedo – Thụy Sỹ
Xuất xứ: Thuy Sĩ
[/tomtat]

  • Sản phẩm mới
Máy quang phổ hấp thu nguyên tử AAS
Máy quang phổ phát xạ Plasma (ICP OES)
Máy quang phổ phát xạ plasma khối phổ ICPMS
Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UVVIS
Máy quang phổ hồng ngoại Fourier FTIR
Máy quang phổ cận hồng ngoại để bàn FT- NIR
Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC
Máy sắc ký khí GC
Máy sắc ký Ion
Máy phân tích thủy ngân Hg
Máy đo tổng Cacbon TOC và tổng Nitơ TNb
Máy phân tích AOX và TOX
Máy phân tích đa nguyên tố C/N/S/Cl đa lượng
Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl
Hệ thống phân tích đạm theo phương pháp DUMAS
Máy chuẩn độ điện thế
Máy đo dầu trong nước